Tabor

Gre za vzgojni program s celodnevnim bivanjem. Zasnovan je tako, da udeležencem (otrokom in mladostnikom) nudi možnost učenja socialnih veščin, možnost preverjanja lastnih vedenjskih vzorcev v skupini in učenja ter preverjanja novih vedenjskih vzorcev ter s tem spreminjanje neustreznih vedenjskih vzorcev.

Tabor poteka dvakrat na leto in traja štiri do pet dni. Prvi tabor je zimski in se izvede med zimskimi počitnicami (samo za mlajše), drugi tabor je poletni in se izvede v dveh delih oz. dveh starostnih kategorijah.

Zimski tabor: pon-čet med zimskimi počitnicami (do 8. razreda)

Poletni tabor:

starejši (8. razred+) 02. - 06.7.2018

mlajši (do 8. razreda) 09.7. - 13.7.2018