KREATIVNA SKUPINA FUSKABO

 

1. Opis dejavnosti

Fuskabo temelji na dveh metodah, ki sta pri nas v Sloveniji novost. To sta metodi socialnega cirkusa in cirkuška pedagogika. Gre za metodi, ki zajemata širok spekter znanj iz področja cirkusa in pristopa do različnih mladih. Poudarek je na skupnosti, pripadnosti in učenju drug od drugega. Mladostniki tukaj spoznajo različne rekvizite in se ob pomoči mentorjev učijo njihove uporabe.  Na voljo so različne stvari: 

 • žongliranje (žogice, keglji, diabilo, itd. ),
 • timsko sodelovanje (partnerska akrobatika in partnersko žongliranje),
 • obvladovanje ravnotežja (monocikel, rola bola, hodulje, hoja po vrvi),
 • manipulacija objektov (samostojni nastopi: hula hopa, keglji, obroči, itd.),
 • ustvarjanje z baloni (živali, rože, itd.),
 • glasba (inštumenti, oblikovanje pesmi za nastope, DJ, itd.),

Ime skupine FUSKABO izhaja iz začetnih kratic. "FU" stoji za Fužine, ki je kraj kjer sodelujemo v največjem obsegu. "SKA" pomeni Skala, ki je ime organizacije, kateri pripadamo in "BO", pomeni Bosko po čemer se naša organizacija navdihuje. 

Naš namen je da z metodo cirkuške pedagogike mlade vzpodbujati in vzgajati, da bodo v življenju bolj pripravljeni na vse izzive, ki jih čakajo. 

 

2. Program

 • Redna srečanja skupine: Kreativna skupina se srečuje vsak PONEDELJEK od 14.30 do 17.30. Na teh srečanjih se dogovarjamo za nastope, kreiramo nove zgodbe, največ pa seveda treninramo in se izpopolnjujemo v naših spretnostih. 
 • Srečanja začetne skupine: Poudarek pri začetni skupini je, da so treningi prilagojeni za začetnike, kar pomeni da lahko na teh treningih sodeluje vsak. Srečanja so ob SREDAH od 14.30 do 17.30
 • Izredno vodene cirkuške delavnice in nastopi po Sloveniji in tujini).          

 

3. Kreativna skupina Fuskabo

 

Pozitivni rezultati oziroma sadovi našega dela v kreativnem centru, so videni v kreativni skupini Fuskabo, ki izvaja nastope in različne cirkuške delavnice po Sloveniji in tujini. Namreč, mladostniki ko obladajo določene spretnosti imajo možost pokazati svojim vrstnikom in širši javnosti s pomočjo omenjenje kreativne skupine. Prav tako, so spodaj opisani naši naj odmevnejši projekti in refrence:

 • Udeležba na Slovenija ima talent, februar 2013.
 • Nastop med prihodom don Boskovih relikvij v Ljubljani, april 2013.
 • Nastop na Dunaju, maj, 2013.
 • Ognjeni nastop na otvoritvi mednarodnega projekta Tuny (OŠ Nove Fužine), februar, 2014. 
 • Mednarodna turneja v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in Srbiji. 
 • Organizacija in izvedba cirkuškega vikenda za otroke in mladostnike na Debelem Rtiču, junij 2014.
 • 5 nastopov in več delavnic na Debelem Rtiču v letu 2015
 • Nastop na Skalini 20 - letnici v Španskih borcih, November 2015.
 • Nastop v vzgojnem zavodu Planina, Februar 2016
 • Nastop v domu starejših občanov, Februar 2016

 

4. Mednarodno povezovanje

 • Od novembra 2015 do septembra 2016 sta dva trenerja naše skupina na izobraževanju za socialno cirkuška trenerja (CTF in Action). 
 • Fuskabo je decembra 2014 postal del Evropske mreže mladinskega cirkusa, ki se imenuje CARAVAN circus network. Mreža trenutno šteje 14. držav iz različnih del Evropske skupnosti. Več o mreži, si lahko pogledate v spodnji povezavi http://www.caravancircusnetwork.eu/
 • Organizacija in izvedba mednarodnega projekta skupaj z Fundacijo Parada iz Rumunije "Ulični cirkus za lepši jutri", julij 2011. 
 • Organizator obiska skupine (iz Dunaja) Zirkus Givoanni v Slovenijo, avgust 2012.
 • Organizacija in izvedba mednarodnega projekta "Izobraževanje za trenerje ulične kreativnosti" za 7 držav in sicer: Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Črna gora, Slovenija in Srbija, april 2014.

Skupina ustvarja razne cirkuške delavnice in nastope. V kolikor bi vas to zanimalo oziroma, če imate kakršnokoli vprašanje, vpašajte koga izmed voditeljev skupine:

5. VKLJUČITEV:

Pogoji za vključitev so redna udeležba na dejavnosti (enkrat na teden) in mladostniki od 3. do vključno 9. razreda OŠ. Pomemben je tudi reden stik s starši (sestanki na vsaka dva meseca). Prav tako je celoten projekt za mladostnike brezplačen!

VPIS NOVIH ČLANOV BO POTEKAL: Za vpis pokličite na telefon in se bomo dogovorili. Prijaviš se lahko enemu od voditeljev. Z vsakim se osebno pogovorimo in predstavimo način dela. Ne se bat, vsaj se lahko nauči, če se le želi!

 

Vodja skupine: Zef Berišaj 030 641 714