Izredne dejavnosti

 

 

Celo šolsko leto potekajo različni projekti, ki služijo kot povezovalna srečanja za vse sodelujoče na Skali. Nekateri pomenijo obogatitev in nadgradnjo redne vzgojne dejavnosti, drugi pa sodelovanje Skale s sorodnimi ustanovami.