Ekipa Skale

Ekipo Skale sestavljajo mladi ali vsaj po srcu mladi člani kolegija, prostovoljci in praktikanti. Podrobnejši opis zaposlenih na Skali najdete v desnem meniju.

 

KOLEGIJ

Kolegij je strokovno telo, ki se sestaja na rednih tedenskih sestankih in skrbi za uresničevanje Letnega načrta. Sestanke kolegija vodi strokovni vodja.

Redni člani kolegija so:

  •  vodja OE Skala
  • strokovni vodja OE Skala
  • vodje vzgojnih dejavnosti
  • pogodbeni sodelavci na vzgojnih področjih

 

PROSTOVOLJCI IN PRAKTIKANTI

Večinoma so prostovoljci študentje iz različnih študijskih področij, ki se odločijo del svojega prostega časa posvetiti mladim in se temu primerno usposabljati. Nova mlada energija je še posebno dobrodošla pri delu z mladostniki. Občasno se nam pridruži tudi kakšen starejši prostovoljec, ki s svojimi življenjskimi izkušnjami in spretnostmi veliko prispeva pri vzgojnih dejavnostih. Vsako leto se trudimo sprejeti vsaj enega prostovoljca iz tujine in sicer preko Evropske prostovoljne službe. Nove prostovoljce vabimo k sodelovanju vsako leto v septembru.

Kako postati naš prostovoljec in kaj pričakujemo od prostovoljca/ke?

  •  udeležba predstavitvenega srečanja in uvajalnega seminarja v sredini oktobra
  • pogovor s strokovnim vodjem in sklenitev dogovora o sodelovanju
  • redno sodelovanje na enem vzgojnem področju vsaj 1x na teden
  • 1x na mesec udeležba načrtovanj in strokovnih usposabljanj za prostovoljce in zaposlene
  • udeležba na dveh neformalnih srečanjih tekom leta
  • sodelovanje na izrednih dogodkih in povezovalnih srečanjih

Prostovoljno delo je neprecenljivega pomena za nevladne organizacije. Naših dejavnosti si brez njihove pomoči ne znamo predstavljati in smo hvaležni vsakemu, ki se odloči za sodelovanje.